Je bent hier: Welkom  ›  Nieuws

Stelling

Ik ben voor een vuurwerkvrije zone in Heemse
  • Ja
  • Nee

Nieuws

4 Mei dodenherdenking. Aanvang om 18:30 in Witte of Lambertus kerk.

Vervolgens zal de herdenking plaats vinden bij het monument Frits de Zwerver om 19:00

Zin in een uurtje Bingo? Neem je buren mee en schuif gezellig aan! We zouden het leuk vinden als jullie allemaal komen!

 

In Heemse wordt op 11 april traditiegetrouw stilgestaan bij de bevrijding van Heemse. Kinderen van  groep 7 van de Ds. Doekesschool, Het Palet en De Vlinder zullen deze woensdagmiddag in samenwerking met Plaatselijk Belang Heemse een korte herdenking houden.

Het Frits de Zwerver monument en de gedenksteen van de heren Scheffer, Arends en Bolks zijn geadopteerd door de basisscholen uit Heemse. Door jaarlijks samen te herdenken en de vrijheid te vieren, leren de kinderen hoe belangrijk vrijheid nog altijd is.

Na het welkomstwoord en een toespraak zullen leerlingen gedichten voordragen waarna er een minuut stilte wordt gehouden. Vervolgens leggen enkele leerlingen een krans. Ook familieleden en andere belangstellenden kunnen bloemen leggen. Tot slot wordt gezamenlijk het volkslied gezongen onder begeleiding van een trompettist.

De herdenking begint om 14.00 uur.

Plaatselijk Belang Heemse wil dit jaar van haar jaarlijkse ledenvergadering een ongedwongen en gezellige bijeenkomst maken. Daarom heeft het bestuur gekozen voor ouderwets vermaak: een bingo.

Voordat de bingo van start gaat en iedereen vol spanning een gooi doet naar de fantastische prijzen, zal de voorzitter eerst kort terugblikken op het afgelopen jaar. Tijdens de vergadering zal afscheid worden genomen van Inez Slot-Meier en Jorinde André-Brink. Jeroen Gerrits stelt zich herkiesbaar. Na de bestuursverkiezing en het financieel verslag kunnen de bingokaartjes tevoorschijn worden gehaald.

Iedereen die mee wil spelen is welkom. Er zijn leuke prijzen te winnen, van lokale Heemser ondernemers.

De Algemene Ledenvergadering is woensdag 18 april om 20.00 uur in ’t Uilennest aan het Meeuwenplein. Alle inwoners uit Heemse zijn welkom, ook niet-leden.

 

Afbeeldingsresultaat voor bingo schuifplanken

Plaatselijk Belang Heemse is blij met de politieke aandacht die er is voor de kruising Haardijk/Hessenweg in Heemse. Het CDA in Hardenberg wil dat het college van B en W nadenkt hoe deze onoverzichtelijke verkeerssituatie verbeterd kan worden. De belangenvereniging deelt die mening en hoopt dat dit punt binnenkort op de agenda van de gemeenteraad komt.

PB Heemse heeft de gemeente al meerdere malen aan de jas getrokken over de kruising, die volgens de PB-voorzitter Henk Bosch verwarrend en onoverzichtelijk is. “De kruising heeft al enige tijd onze aandacht. Begin dit jaar hebben we gesproken met een ambtenaar en onze zorgen geuit. Het heeft wel de aandacht, kregen wij van de gemeente te horen, maar het blijft bij monitoren. Dat is niet het antwoord waar we op hadden gehoopt. We hebben niet de indruk dat dit zal leiden tot aanpassingen en dat is wat we graag zouden zien.”

Lees verder…

Plaatselijk Belang Heemse houdt de ontwikkelingen wat betreft de N34 nauwlettend in de gaten. Onlangs hebben we een informatiebijeenkomst bijgewoond en vooral de situatie bekeken bij het kruispunt de Boshoek. Hier komen drie fietspaden en een autoweg bij elkaar.

Een aantal buurtbewoners en PB Heemse hebben met aannemerscombinatie Floow gesproken over de situatie, die wat ons betreft beter en veiliger ingericht kan worden. Aangezien de gemeente Hardenberg qua voorrangsituatie en snelheid het meest voor het zeggen heeft, zoekt PB Heemse contact met de gemeente voor opheldering van de situatie. “Het kruispunt zal nog in overleg met de gemeente beter bekeken moeten worden”, aldus Floow.

 

Gaat u op vakantie? En staat uw huis er verlaten bij?

De politie biedt, samen met de afdeling Toezicht Veiligheid van de gemeente Hardenberg, de gelegenheid om tijdens uw afwezigheid uw vakantieadres te melden. Mocht er onraad zijn dan kunnen zij in ieder geval contact met u of met het waarschuwingsadres opnemen. Uw woning proberen ze tijdens uw afwezigheid extra toezicht te geven.

Hoe meer mensen gebruik maken van de vakantie surveillance des te vaker de politie/THV in onze wijk te zien is.

Vergeet niet om wijzigingen of vervroegde thuiskomst te melden.

‘Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw eigen buurt er dan uit?’ Die vraag stelt de gemeente Hardenberg aan alle inwoners. Zij kunnen tijdens een viertal bijeenkomsten aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun eigen buurt, dorp/kern of de gemeente Hardenberg. Online bouwen aan de eigen buurt kan ook via www.bouwjeeigenbuurt.nl. Tijdens de bijeenkomsten of online bouwen inwoners op een (digitale) bouwtekening hun ideale woon- en leefomgeving. De gemeente Hardenberg gaat samen met inwoners en de gemeenteraad bekijken wat er met alle informatie gaat gebeuren. Mogelijk kunnen inwoners en de gemeente al snel met wensen en ideeën aan de slag. De gemeente gebruikt de informatie ook voor de Omgevingsvisie voor 2030 die de gemeente samen met inwoners wil maken.

 

Bord

Ziet u iets in uw wijk waarvan u denkt dat het niet door de beugel kan? Hieronder alle informatie die u nodig heeft als het gaat om aangifte of melding doen bij de politie.

 

Waarom aangifte doen?

Op basis van meldingen en aangiftes wordt beleid bij de politie gemaakt. Een melding is iets anders dan een aangifte. Bij meldingen wordt wel een probleem zichtbaar bij de politie, maar krijgt het geen strafrechtelijk vervolg. Hierbij kunt u denken aan een overlast probleem op een bepaalde locatie.

Lees verder…

Al geruime tijd ervaren de bewoners van de Hessenweg stankoverlast. Een vervelend probleem waar we als Plaatselijk Belang Heemse, samen met de gemeente, alles aan willen doen om dit op te lossen.

Er is inmiddels al het één en ander gebeurd. Er zijn nieuwe stankafsluiters geplaatst in de kolken. Deze verdwijnen soms als de veegwagen is geweest. Mocht de buurt constateren dat er weer wat weg zijn, graag melden. Dan worden er weer nieuwe geplaatst.

Lees verder…

In delen van Hardenberg wordt de openbare verlichting nog energiezuiniger. Het bekende oranje licht wordt langzaamaan vervangen door witte LED-verlichting. Deze verlichting wordt als prettiger ervaren door de inwoners en mensen en objecten zijn beter te zien.Daarnaast is LED energiezuiniger, milieuvriendelijker en zijn de kosten voor onderhoud lager.

Een defecte straatlantaarn wordt nu vervangen door witte LED verlichting. Op verschillende plekken in onze wijk is dit al gebeurd. Dit geeft een leuk straatbeeld.

Is de verlichting van een straatlantaarn stuk? U kunt dit zelf melden bij de beheerder van de lichtmasten. Dit kan telefonisch, maar een defecte straatlantaarn kunt u ook in vier stappen doorgeven via de website www.geenlichtindestraat.nl. De storing wordt dan binnen vijf tot tien dagen verholpen.

Wilt u een storing telefonisch doorgeven? Of heeft u een vraag voor de beheerder van de lichtmasten? Dan kunt u contact opnemen met Limitec Helder Licht BV via het telefoonnummer 0523-265111.