Je bent hier: Welkom  ›  Nieuws

Stelling

No poll available

Nieuws

Beste wijkbewoners van Heemse,

Onderstaand een dringend advies van onze wijkagent Frank Scheper;

Het zal u en jullie niet zijn ontgaan maar de afgelopen periode is er meerdere keren ingebroken in Hardenberg en ook in de wijk HeemseZorg dat ramen en deuren gesloten zijn en laat de verlichting aan! Iedere woninginbraak is er één te veel! Daarom vraag ik uw hulp: U kent uw wijk het beste. Ziet u iets opvallends bij u in de buurt? Twijfel dan geen seconde en bel direct 112. Probeer zoveel mogelijk informatie te noteren zoals een kenteken van een auto en/of het signalement van de verdachte persoon. Op die manier kunt u ons meehelpen om de veiligheid in alle wijken van Heemse te vergroten. Voor meer preventietips kijk op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Plaatselijk Belang Heemse werd door de gemeente geinformeerd over de voortgang van de werkzaamheden aan de persleiding.
Dit bericht luidde als volgt:

Graag wil ik u informeren over het volgende:

Zoals jullie weten wordt er momenteel druk gewerkt aan een persleiding over het industrieterrein ten einde de riolering in Heemse te verbeteren. De werkzaamheden tbv de leiding zullen volgens planning aan het eind van het jaar afgerond zijn. Ook de geplande gemaaltjes zullen dan geplaatst zijn.
De gemaaltjes hebben stroom nodig om hun werk te kunnen doen. Enexis heeft aangegeven niet te kunnen zeggen wanneer de stroom zal worden aangelegd. De gemeente heeft ver van te voren de werkzaamheden aangekondigd maar het is heel moeilijk om afspraken te maken met Enexis. Wij gaan er van uit dat Enexis de stroom nog niet heeft aangesloten aan het eind van het jaar. Wanneer ze dat dan wel doen, willen ze niet aangeven.
Met deze mail willen we u dan ook laten weten dat het wat langer gaat duren voordat de leiding in werking kan worden gezet.
Mochten jullie nog vragen hebben, bel of mail gerust met collega Jan Bol, telnr. 0523-289107.”

Als PB Heemse houden we de voortgang nauwlettend in de gaten.

Zodra er weer nieuws is melden we dit via deze web site

Plaatselijk Belang Heemse is blij met de politieke aandacht die er is voor de kruising Haardijk/Hessenweg in Heemse. Het CDA in Hardenberg wil dat het college van B en W nadenkt hoe deze onoverzichtelijke verkeerssituatie verbeterd kan worden. De belangenvereniging deelt die mening en hoopt dat dit punt binnenkort op de agenda van de gemeenteraad komt.

PB Heemse heeft de gemeente al meerdere malen aan de jas getrokken over de kruising, die volgens de PB-voorzitter Henk Bosch verwarrend en onoverzichtelijk is. “De kruising heeft al enige tijd onze aandacht. Begin dit jaar hebben we gesproken met een ambtenaar en onze zorgen geuit. Het heeft wel de aandacht, kregen wij van de gemeente te horen, maar het blijft bij monitoren. Dat is niet het antwoord waar we op hadden gehoopt. We hebben niet de indruk dat dit zal leiden tot aanpassingen en dat is wat we graag zouden zien.”

Lees verder…

Plaatselijk Belang Heemse houdt de ontwikkelingen wat betreft de N34 nauwlettend in de gaten. Onlangs hebben we een informatiebijeenkomst bijgewoond en vooral de situatie bekeken bij het kruispunt de Boshoek. Hier komen drie fietspaden en een autoweg bij elkaar.

Een aantal buurtbewoners en PB Heemse hebben met aannemerscombinatie Floow gesproken over de situatie, die wat ons betreft beter en veiliger ingericht kan worden. Aangezien de gemeente Hardenberg qua voorrangsituatie en snelheid het meest voor het zeggen heeft, zoekt PB Heemse contact met de gemeente voor opheldering van de situatie. “Het kruispunt zal nog in overleg met de gemeente beter bekeken moeten worden”, aldus Floow.

 

Gaat u op vakantie? En staat uw huis er verlaten bij?

De politie biedt, samen met de afdeling Toezicht Veiligheid van de gemeente Hardenberg, de gelegenheid om tijdens uw afwezigheid uw vakantieadres te melden. Mocht er onraad zijn dan kunnen zij in ieder geval contact met u of met het waarschuwingsadres opnemen. Uw woning proberen ze tijdens uw afwezigheid extra toezicht te geven.

Hoe meer mensen gebruik maken van de vakantie surveillance des te vaker de politie/THV in onze wijk te zien is.

Vergeet niet om wijzigingen of vervroegde thuiskomst te melden.

‘Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw eigen buurt er dan uit?’ Die vraag stelt de gemeente Hardenberg aan alle inwoners. Zij kunnen tijdens een viertal bijeenkomsten aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun eigen buurt, dorp/kern of de gemeente Hardenberg. Online bouwen aan de eigen buurt kan ook via www.bouwjeeigenbuurt.nl. Tijdens de bijeenkomsten of online bouwen inwoners op een (digitale) bouwtekening hun ideale woon- en leefomgeving. De gemeente Hardenberg gaat samen met inwoners en de gemeenteraad bekijken wat er met alle informatie gaat gebeuren. Mogelijk kunnen inwoners en de gemeente al snel met wensen en ideeën aan de slag. De gemeente gebruikt de informatie ook voor de Omgevingsvisie voor 2030 die de gemeente samen met inwoners wil maken.

 

Bord

Ziet u iets in uw wijk waarvan u denkt dat het niet door de beugel kan? Hieronder alle informatie die u nodig heeft als het gaat om aangifte of melding doen bij de politie.

 

Waarom aangifte doen?

Op basis van meldingen en aangiftes wordt beleid bij de politie gemaakt. Een melding is iets anders dan een aangifte. Bij meldingen wordt wel een probleem zichtbaar bij de politie, maar krijgt het geen strafrechtelijk vervolg. Hierbij kunt u denken aan een overlast probleem op een bepaalde locatie.

Lees verder…

Al geruime tijd ervaren de bewoners van de Hessenweg stankoverlast. Een vervelend probleem waar we als Plaatselijk Belang Heemse, samen met de gemeente, alles aan willen doen om dit op te lossen.

Er is inmiddels al het één en ander gebeurd. Er zijn nieuwe stankafsluiters geplaatst in de kolken. Deze verdwijnen soms als de veegwagen is geweest. Mocht de buurt constateren dat er weer wat weg zijn, graag melden. Dan worden er weer nieuwe geplaatst.

Lees verder…

In delen van Hardenberg wordt de openbare verlichting nog energiezuiniger. Het bekende oranje licht wordt langzaamaan vervangen door witte LED-verlichting. Deze verlichting wordt als prettiger ervaren door de inwoners en mensen en objecten zijn beter te zien.Daarnaast is LED energiezuiniger, milieuvriendelijker en zijn de kosten voor onderhoud lager.

Een defecte straatlantaarn wordt nu vervangen door witte LED verlichting. Op verschillende plekken in onze wijk is dit al gebeurd. Dit geeft een leuk straatbeeld.

Is de verlichting van een straatlantaarn stuk? U kunt dit zelf melden bij de beheerder van de lichtmasten. Dit kan telefonisch, maar een defecte straatlantaarn kunt u ook in vier stappen doorgeven via de website www.geenlichtindestraat.nl. De storing wordt dan binnen vijf tot tien dagen verholpen.

Wilt u een storing telefonisch doorgeven? Of heeft u een vraag voor de beheerder van de lichtmasten? Dan kunt u contact opnemen met Limitec Helder Licht BV via het telefoonnummer 0523-265111.