Je bent hier: Welkom  ›  Nieuws

Stelling

Ik ben alert als het gaat om de inbraakgevoeligheid van mijn woning
  • ja
  • nee

Nieuws

Het Vechtpark Hardenberg krijgt in het najaar een nieuwe inrichting. Hiermee wordt het Vechtpark aan de kant van Heemse afgerond. Dit gebied bestaat uit de rechter uiterwaard van de Vecht, tussen het fietspad over de stuw bij De Koppel en de Twenteweg. 

Het gebied krijgt een natuurlijke inrichting. Er wordt meer ruimte voor water gecreëerd en de doorstroming van de Vecht wordt verbeterd. Langs de natuurvriendelijke oevers ontstaat een drassig gebied met rietmoeras. Tussen de dijk en de Twenteweg wordt een poel aangelegd. Hier kan met name de knoflookpad goed leven.

Lees verder…

Gaat u op vakantie? En staat uw huis er verlaten bij?

De politie biedt, samen met de afdeling Toezicht Veiligheid van de gemeente Hardenberg, de gelegenheid om tijdens uw afwezigheid uw vakantieadres te melden. Mocht er onraad zijn dan kunnen zij in ieder geval contact met u of met het waarschuwingsadres opnemen. Uw woning proberen ze tijdens uw afwezigheid extra toezicht te geven.

Hoe meer mensen gebruik maken van de vakantie surveillance des te vaker de politie/THV in onze wijk te zien is.

Vergeet niet om wijzigingen of vervroegde thuiskomst te melden.

‘Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw eigen buurt er dan uit?’ Die vraag stelt de gemeente Hardenberg aan alle inwoners. Zij kunnen tijdens een viertal bijeenkomsten aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun eigen buurt, dorp/kern of de gemeente Hardenberg. Online bouwen aan de eigen buurt kan ook via www.bouwjeeigenbuurt.nl. Tijdens de bijeenkomsten of online bouwen inwoners op een (digitale) bouwtekening hun ideale woon- en leefomgeving. De gemeente Hardenberg gaat samen met inwoners en de gemeenteraad bekijken wat er met alle informatie gaat gebeuren. Mogelijk kunnen inwoners en de gemeente al snel met wensen en ideeën aan de slag. De gemeente gebruikt de informatie ook voor de Omgevingsvisie voor 2030 die de gemeente samen met inwoners wil maken.

 

Bord

Ziet u iets in uw wijk waarvan u denkt dat het niet door de beugel kan? Hieronder alle informatie die u nodig heeft als het gaat om aangifte of melding doen bij de politie.

 

Waarom aangifte doen?

Op basis van meldingen en aangiftes wordt beleid bij de politie gemaakt. Een melding is iets anders dan een aangifte. Bij meldingen wordt wel een probleem zichtbaar bij de politie, maar krijgt het geen strafrechtelijk vervolg. Hierbij kunt u denken aan een overlast probleem op een bepaalde locatie.

Lees verder…

Het bestuur van Plaatselijk Belang Heemse heeft voor het komend jaar een aantal thema’s vastgesteld. Dit zijn belangrijke onderwerpen waar wij ons voor willen inzetten.

  • Verkeersveiligheid kruising Haardijk-Hessenweg
  • Stankoverlast thv Boshoek (Hessenweg)
  • Speeltuintjes in de wijk
  • Wensen wijkbewoners inventariseren
  • Leden werven
  • Invulling terrein oude notariskantoor-De Brink-Garage de Jong
  • Veiligheid/inbraakpreventie

We kunnen uiteraard niet beloven dat alle thema’s dit jaar worden afgehandeld, maar dit geeft ons richting voor de komende jaren en heeft onze aandacht!

Al geruime tijd ervaren de bewoners van de Hessenweg stankoverlast. Een vervelend probleem waar we als Plaatselijk Belang Heemse, samen met de gemeente, alles aan willen doen om dit op te lossen.

Er is inmiddels al het één en ander gebeurd. Er zijn nieuwe stankafsluiters geplaatst in de kolken. Deze verdwijnen soms als de veegwagen is geweest. Mocht de buurt constateren dat er weer wat weg zijn, graag melden. Dan worden er weer nieuwe geplaatst.

Lees verder…

Plaatselijk Belang Heemse wil ook in 2017 weer graag voor haar bewoners klaar staan. Wat vindt u belangrijk? Wat speelt er in uw buurt? Waarvoor moeten wij ons het nieuwe jaar inzetten?

Wij horen het graag! Denkt u met ons mee? Dit kan via onze facebookpagina of door een mail te sturen naar plaatselijkbelangheemse@kpnmail.nl

In delen van Hardenberg wordt de openbare verlichting nog energiezuiniger. Het bekende oranje licht wordt langzaamaan vervangen door witte LED-verlichting. Deze verlichting wordt als prettiger ervaren door de inwoners en mensen en objecten zijn beter te zien.Daarnaast is LED energiezuiniger, milieuvriendelijker en zijn de kosten voor onderhoud lager.

Een defecte straatlantaarn wordt nu vervangen door witte LED verlichting. Op verschillende plekken in onze wijk is dit al gebeurd. Dit geeft een leuk straatbeeld.

Is de verlichting van een straatlantaarn stuk? U kunt dit zelf melden bij de beheerder van de lichtmasten. Dit kan telefonisch, maar een defecte straatlantaarn kunt u ook in vier stappen doorgeven via de website www.geenlichtindestraat.nl. De storing wordt dan binnen vijf tot tien dagen verholpen.

Wilt u een storing telefonisch doorgeven? Of heeft u een vraag voor de beheerder van de lichtmasten? Dan kunt u contact opnemen met Limitec Helder Licht BV via het telefoonnummer 0523-265111.