Je bent hier: Welkom  ›  Nieuws  ›  Uitbreiding Vechtpark start najaar

Stelling

Ik ben voor een vuurwerkvrije zone in Heemse
  • Ja
  • Nee

Uitbreiding Vechtpark start najaar

Het Vechtpark Hardenberg krijgt in het najaar een nieuwe inrichting. Hiermee wordt het Vechtpark aan de kant van Heemse afgerond. Dit gebied bestaat uit de rechter uiterwaard van de Vecht, tussen het fietspad over de stuw bij De Koppel en de Twenteweg. 

Het gebied krijgt een natuurlijke inrichting. Er wordt meer ruimte voor water gecreëerd en de doorstroming van de Vecht wordt verbeterd. Langs de natuurvriendelijke oevers ontstaat een drassig gebied met rietmoeras. Tussen de dijk en de Twenteweg wordt een poel aangelegd. Hier kan met name de knoflookpad goed leven.

In het gebied ligt een oude Vechtarm. Hiervan worden de oevers hersteld en natuurvriendelijk ingericht. De focus ligt op natuur. Om ervoor te zorgen dat recreanten het gebied toch kunnen beleven, worden er onverharde wandelpaden aangelegd aan de zijde van de Twenteweg. Deze paden sluiten aan op de verharde wandelpaden in het naastgelegen gebied rond de monding van de Molengoot. Ook wordt een verbinding gemaakt met de wandelpaden die volgend jaar in het naastgelegen gebied Rheezermaten worden aangelegd. Hierdoor ontstaan ommetjes door het gehele Vechtpark.

Op de dijk wordt een uitzichtpunt gemaakt. Dit punt is bereikbaar via de verschillende onverharde paden.

 Als alles volgens planning verloopt, kunnen de werkzaamheden in het gebied op z’n vroegst op 1 oktober 2017 starten. De startdatum is afhankelijk van de waterstand in de Vecht.