Je bent hier: Welkom  ›  Nieuws

Stelling

No poll available

Nieuws

Het was weer zover. De jaarlijkse fietstocht stond weer gepland met een afvaardiging van de Gemeente Hardenberg.

Wij hebben ditmaal weer een prachtige route door heemse uitgezocht om zo de knelpunten en de mooie punten van Heemse onder de aandacht te brengen. Ook ditmaal waren er een aantal punten van aandacht waaronder het wegenonderhoud bij verschillende straten uit de vogelbuurt. Verder hebben we nog gekeken naar een snelle fietsverbinding, de gevaarlijke kruising bij de Rabobank en diverse andere knelpunten uit de wijk.

Heeft u zelf ook punten wat aandacht vraagt, schroom niet om een bericht te sturen.

Wij als Plaatselijk belang kregen diverse malen te maken met de route langs de brink aansluitend naar het centrum. Dit heeft betrekking op thema’s als de snelle doorgaande fietsroute van Ommen richting Gramsbergen als de naar school gaande fietsers. Verder zoeken wij een oplossing voor de gevaarlijke kruising van de Rabobank en wat momenteel ook weer speelt is het openen van de gedempte haven.

Heeft u hier zelf op of aanmerkingen over dan horen wij dit graag!

Zie onderstaande link voor het volledige document
Visie PB-Fietsstraat de Brink

Beste wijkbewoners van Heemse,

Onderstaand een dringend advies van onze wijkagent Frank Scheper;

Het zal u en jullie niet zijn ontgaan maar de afgelopen periode is er meerdere keren ingebroken in Hardenberg en ook in de wijk HeemseZorg dat ramen en deuren gesloten zijn en laat de verlichting aan! Iedere woninginbraak is er één te veel! Daarom vraag ik uw hulp: U kent uw wijk het beste. Ziet u iets opvallends bij u in de buurt? Twijfel dan geen seconde en bel direct 112. Probeer zoveel mogelijk informatie te noteren zoals een kenteken van een auto en/of het signalement van de verdachte persoon. Op die manier kunt u ons meehelpen om de veiligheid in alle wijken van Heemse te vergroten. Voor meer preventietips kijk op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Plaatselijk Belang Heemse is blij met de politieke aandacht die er is voor de kruising Haardijk/Hessenweg in Heemse. Het CDA in Hardenberg wil dat het college van B en W nadenkt hoe deze onoverzichtelijke verkeerssituatie verbeterd kan worden. De belangenvereniging deelt die mening en hoopt dat dit punt binnenkort op de agenda van de gemeenteraad komt.

PB Heemse heeft de gemeente al meerdere malen aan de jas getrokken over de kruising, die volgens de PB-voorzitter Henk Bosch verwarrend en onoverzichtelijk is. “De kruising heeft al enige tijd onze aandacht. Begin dit jaar hebben we gesproken met een ambtenaar en onze zorgen geuit. Het heeft wel de aandacht, kregen wij van de gemeente te horen, maar het blijft bij monitoren. Dat is niet het antwoord waar we op hadden gehoopt. We hebben niet de indruk dat dit zal leiden tot aanpassingen en dat is wat we graag zouden zien.”

Lees verder…

Gaat u op vakantie? En staat uw huis er verlaten bij?

De politie biedt, samen met de afdeling Toezicht Veiligheid van de gemeente Hardenberg, de gelegenheid om tijdens uw afwezigheid uw vakantieadres te melden. Mocht er onraad zijn dan kunnen zij in ieder geval contact met u of met het waarschuwingsadres opnemen. Uw woning proberen ze tijdens uw afwezigheid extra toezicht te geven.

Hoe meer mensen gebruik maken van de vakantie surveillance des te vaker de politie/THV in onze wijk te zien is.

Vergeet niet om wijzigingen of vervroegde thuiskomst te melden.

‘Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw eigen buurt er dan uit?’ Die vraag stelt de gemeente Hardenberg aan alle inwoners. Zij kunnen tijdens een viertal bijeenkomsten aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun eigen buurt, dorp/kern of de gemeente Hardenberg. Online bouwen aan de eigen buurt kan ook via www.bouwjeeigenbuurt.nl. Tijdens de bijeenkomsten of online bouwen inwoners op een (digitale) bouwtekening hun ideale woon- en leefomgeving. De gemeente Hardenberg gaat samen met inwoners en de gemeenteraad bekijken wat er met alle informatie gaat gebeuren. Mogelijk kunnen inwoners en de gemeente al snel met wensen en ideeën aan de slag. De gemeente gebruikt de informatie ook voor de Omgevingsvisie voor 2030 die de gemeente samen met inwoners wil maken.

 

Bord

Ziet u iets in uw wijk waarvan u denkt dat het niet door de beugel kan? Hieronder alle informatie die u nodig heeft als het gaat om aangifte of melding doen bij de politie.

 

Waarom aangifte doen?

Op basis van meldingen en aangiftes wordt beleid bij de politie gemaakt. Een melding is iets anders dan een aangifte. Bij meldingen wordt wel een probleem zichtbaar bij de politie, maar krijgt het geen strafrechtelijk vervolg. Hierbij kunt u denken aan een overlast probleem op een bepaalde locatie.

Lees verder…

Is de verlichting van een straatlantaarn stuk? U kunt dit zelf melden bij de beheerder van de lichtmasten. Dit kan telefonisch, 140523 of via de buitenbeter app