Je bent hier: Welkom  ›  Nieuws  ›  Bijeenkomst over geluidhinder N34

Stelling

Een fietstunnel zou een enorme verbetering zijn voor de verkeersveiligheid rondom de kruising Haardijk / Scholtensdijk / Hessenweg.
  • JA
  • NEE

Bijeenkomst over geluidhinder N34

De provincie Overijssel organiseert op woensdag 23 maart 2022 om 19:30 uur in Zaal Mulder in Hardenberg een informatiebijeenkomst over de geluidshinder rondom de N34.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen omwonende en andere belangstellenden informatie krijgen over de Wet geluidshinder, de geluidsproductie van de N34 en de diverse onderzoeken die de provincie in de afgelopen jaren heeft gedaan.

De aansluitingen op de N34 zijn aangepast, de veiligheid is verbeterd en de snelheid (gedeeltelijk) verhoogd van 80 naar 100 km/h. Op het gehele traject is conform het bestemmingsplan en de geluidsberekeningen geluidsreducerend asfalt toegepast. Na afronding van het project zijn door verschillende omwonenden klachten geuit over geluidsoverlast. De provincie heeft op basis van deze klachten diverse nadere onderzoeken uitgevoerd en gesprekken gevoerd met omwonenden.

Vanuit verschillende omwonenden zijn aanhoudende klachten over het verkeersgeluid van de N34. Recentelijk is door omwonenden een petitie aangeboden aan wethouder Te Rietstap. Deze petitie is in ontvangst genomen en doorgestuurd naar de provincie met het verzoek om dit serieus op te pakken. Op basis van de klachten en het verzoek van de gemeente organiseert de provincie dan ook een informatieavond over de geluidsgevolgen van de N34.

Tijdens deze avond zal de geluidsexpert van de provincie een toelichting geven op de Wet geluidhinder en de gevolgen hiervan voor de N34. Ook zal hij een toelichting geven op de uitgevoerde onderzoeken en uiteraard ingaan op de vragen die er bij u leven.

Wilt u deze avond bijwonen dan verzoekt de organisatie u om u vooraf aan te melden. Het aanmelden kunt u het eenvoudigst doen via een mail aan geluidN34@hardenberg.nl. Hierin hoeft u alleen uw naam, adres en het aantal bezoekers door te geven.