Je bent hier: Welkom  ›  Nieuws  ›  Project Haardijk

Stelling

Een fietstunnel zou een enorme verbetering zijn voor de verkeersveiligheid rondom de kruising Haardijk / Scholtensdijk / Hessenweg.
 • JA
 • NEE

Project Haardijk

De gemeente Hardenberg onderzoekt op dit moment de verkeerskundige situatie van de Haardijk. De aanleiding is dat er op de Haardijk veel te doen is rondom verkeer, veiligheid en inrichting van het gebied.
Het doel is om duurzame verkeerskundige oplossingen te vinden die op de korte en middellange termijn zorgen voor een goede doorstroming en verkeersafwikkeling, een veilige inrichting voor alle verkeersdeelnemers en versterking van groene kwaliteit en het bevorderen van biodiversiteit.
Het beschouwde gebied is de Haardijk vanaf rotonde Koningsspil tot en met kruispunt Europaweg, incl. het gedeelte Koningsspil wat de toerit is voor de N34. In februari 2020 is er een eerste bijeenkomst geweest met de direct betrokkenen:

 • Plaatselijk Belang Heemse
 • Plaatselijk Belang Collendoorn
 • Plaatselijk Belang Marslanden
 • Plaatselijke Belang Heemserveen/Rheezerveen
 • Bedrijven
 • Gemeente Hardenberg
 • Arcadis (externe adviseurs van de gemeente Hardenvberg)
  Iedereen was in de gelegenheid verbeterpunten aan te dragen.
  Plaatselijk Belang Heemse heeft vooral de nadruk gelegd op de onveilige verkeerssituatie rondom de kruising van de Haarweg en de Hessenweg. Vooral voor fietsers is het onoverzichtelijk. Logische fietsroutes naar het centrum ontbreken of zijn versnipperd. Fietskruisingen zijn weliswaar via verkeersregelinstallaties geregeld, wat de doorstroming voor fietsers maar ook gemotoriseerd verkeer belemmert.
  De visie van Plaatselijk Belang Heemse is dat De Brink als fietsstraat ingericht zou moeten worden en als onderdeel van de te plannen snelle fietsverbinding vanaf Zwolle/Ommen naar het centrum (via de Hessenweg) moeten gaan dienen. Veel fietsende vakantiegangers komen via de Scholtensdijk vanaf de campings in Rheeze/Diffelen naar het centrum. Een ongelijkvloerse kruising voor fietsers zou een enorme verbetering betekenen.
  Op 10 december 2020 is er een vervolgbijeenkomst (videovergadering) geweest. Tijdens deze bijeenkomst heeft de gemeente de conclusies van het onderzoek met ons gedeeld en oplossingen voorgesteld. Zie voor details de bijgevoegde powerpoint presentatie.
  Als Plaatselijk Belang Heemse zijn we vooral blij dat de gemeente nu serieus aan het werk gaat met de realisatie van een ongelijkvloerse kruising voor fietsers die vanaf de Hessenweg de Haardijk willen
  oversteken. Inmiddels heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd en er loopt een subsidieaanvraag bij de provincie.

Klik hier voor de volledige presentatie

De gemeente verwacht dat de uitvoering kan plaatsvinden in de periode 2021-2023.

Na de  bouwvak ’22 wordt gestart met het traject tussen garage Mastebroek tot en met de kruisingen met de Koningsspil/Blanckvoortallee. Het betreft hier de invoering van intelligente verkeerslichten, de rijbanen zullen worden versmald en er zal het nodige groen worden aangeplant.

Bewoners, scholen en bedrijven  van de Marslanden (én Hardenberg en omstreken) worden tijdig op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en van eventuele afsluitingen en bijbehorende overlast.

Over de verplaatsing van het fietspad naar de noordzijde van de Haardijk, wordt nog nagedacht. Tijdens het laatste klankbordoverleg op 2 juni ’22 zijn de laatste aanpassingen besproken.