Je bent hier: Welkom  ›  Nieuws  ›  Rheezermaten

Stelling

No poll available

Rheezermaten

Voortgang Project Rheezermaten
De voortgang van het project de Rheezermaten verloopt goed en ligt ruim op schema. De eerste meanders zijn gegraven en in gebruik genomen. Aangezien het nu hoogwaterseizoen is, worden de andere meanders in april 2021 gegraven. Op dit moment worden er zaken opgepakt die kunnen. Het fietspad bijvoorbeeld is naar voren getrokken wat betreft uitvoering en is nu voor 2/3 klaar. Binnen nu en twee weken wordt het laatste gedeelte fietspad aangepakt, zodat dit ook klaar is in het voorjaar. De eldbrakenweg, gedeelte wat resteert, wordt een onderhouds- fietspad van beton 3.00
meter breed. Het trilveengebied ( Noordelijke deel van Sectie B) wordt na de zomer opgepakt aangezien dan hier het grondwaterpeil op zijn laagst is. De buurtbewoners nabij aan Sectie B hebben bezwaar aangetekend ten aanzien van het laarzenpad en een gedeelte bos wat gepland staat op
gekapt te worden. Deze zaak wordt binnenkort voorgelegd aan de Raad van State en de verwachting is dat binnen een aantal weken hier uitspraak over wordt gedaan. Hierbij nog een link naar een filmpje van het Project Rheezermaten op YouTube:

Fasering Zo het nu lijkt wordt de planning ruim gehaald: