Je bent hier: Welkom  ›  Over Heemse

Stelling

Een fietstunnel zou een enorme verbetering zijn voor de verkeersveiligheid rondom de kruising Haardijk / Scholtensdijk / Hessenweg.
  • JA
  • NEE

Over Heemse

Historie Heemse
Het dorp Heems, tegenwoordig Heemse geheten, is het oudste kerkdorp van Overijssel en wordt voor het eerst genoemd in het jaar 1240 na Christus.

Het dorp was voornamelijk gesitueerd rondom de uit de 15e eeuw stammende Sint Lambertuskerk. De Nederlands Hervormde Kerk die nu op deze plaats staat bevat nog veel oude bestanddelen van deze oude kerk.

De bevolking van Heems bestond voornamelijk uit agrariërs die ook voordeel ondervonden van het feit dat de handelsroute vanuit het Duitse Hessen langs het dorp liep naar de Hanzesteden Zwolle, Kampen en Deventer.

De rivier de Vecht vormde de grens met Herdenberg waardoor, zoals bijna altijd bij een grenssituatie, een zekere mate van wederzijdse rivaliteit ontstond die lange tijd heeft bestaan.

Ondanks het feit dat Hardenberg in 1362 al stadsrechten werden verleend, heeft Heemse naderhand lange tijd een bestuurlijke rol vervuld als zetel van de gemeente Ambt-Hardenberg.

Het gemeentehuis van Ambt- Hardenberg was gevestigd aan de Hessenweg. Hieruit werd het burgerlijke reilen en zeilen van alle overige dorpen in de gemeente geregeld. De nazi’s hebben hieraan in de jaren ’40 een einde gemaakt en Stad- en Ambt-Hardenberg samengevoegd.

Wellicht heeft deze, door de vijand genomen maatregel, wel de basis gevormd voor het naar elkaar toe groeien van Heemse en Hardenberg, wat met name na de oorlog zichtbaar werd. Enkele voorbeelden: de fusie van de plaatselijke voetbalclubs HVC-Hardenberg en HSV-Heemse in HHC (Hardenberg-Heemse Combinatie) en de fusie tussen de plaatselijke muziekverenigingen Halleluja en de Eendracht.

Heemse heeft na zo’n 750 jaar voor het eerst een Plaatselijk Belang. Deze is in het leven geroepen om te zorgen voor de leefbaarheid van Heemse en deze eventueel te vergroten voor iedere bewoner.

De Oelemölle

De Oelemölle is één van de oudste molens van Overijssel en misschien zelfs van Nederland en dateert naar alle waarschijnlijkheid al uit 1533. De molen staat op de rijksmonumentenlijst. In 1969 werd de molen geheel gerestaureerd. Na jaren als korenmolen te zijn gebruikt, heeft de molen thans de bestemming `bijzondere doeleinden’. In oude archiefstukken wordt de plaats van de molen aangeduid als Ulenbelt of Uilenbelt.

Oele_Molle

 

Wapen Heemse

Het identiteitskenmerk (logo) van Plaatselijk Belang Heemse is gerelateerd aan het gemeentewapen van de voormalige gemeente Ambt-Hardenberg, waarvan Heemse de zetel was. Het gemeentehuis stond tot half in de jaren zestig op het perceel tussen het Spaanskamp en het voormalige Café Kampman aan de Hessenweg. Onderstaand ziet u twee afbeeldingen van dat gemeentewapen. Het wapen komt meestal voor zonder genoemde vijfbladerige kroon.

wapen ambt Hardenberg

 

De blazoenering van het wapen:

“In azuur een dwarsbalk van goud vergezeld in het schildhoofd van 3 naast elkaar geplaatste boombladeren met de stelen omhoog, van goud, en in de schildpunt van een lopende pelikaan van zilver; het schild omgeven door een blokkenzoom van goud en azuur en gedekt met een vijfbladerige kroon van goud.

 

Het voormalige wapen van Ambt Hardenberg

Het wapen van Ambt Hardenberg werd op 3 juli 1899 per Koninklijk Besluit door de Hoge Raad van Adel aan de Overijsselse gemeente Ambt Hardenberg toegekend. Vanaf 1 mei 1941 is het wapen niet langer als gemeentewapen in gebruik omdat de gemeente Ambt Hardenberg samen met de gemeente Stad Hardenberg opging in de gemeente Hardenberg.

oude logo

 

Onderstaand het oude logo ten tijde van de oprichting van het Plaatselijk Belang Heemse in september 1998.

nog zon logo