Je bent hier: Welkom  ›  Algemene ledenvergadering

Stelling

Een fietstunnel zou een enorme verbetering zijn voor de verkeersveiligheid rondom de kruising Haardijk / Scholtensdijk / Hessenweg.
  • JA
  • NEE

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Heemse staat gepland op woensdag 6 december 2023.

De avond staat onder andere in het teken van de voortgang rondom de plannen voor een fietstunnel onder de Haardijk. Projectleiders Onno Alkema en Christian de Ruiter van de gemeente Hardenberg geven een presentatie over de status van de geplande tunnel.

De algemene ledenvergadering begint om 20.00 uur in wijkcentrum Norden-Hazenbos aan de Jan Steenstraat 18 in Heemse. Na het officiële gedeelte en een pauze staat de presentatie gepland. Alle inwoners van Heemse zijn welkom, ook niet-leden.

Meer informatie over de gemeentelijke plannen voor de Fietsroute Heemse vindt u onder NIEUWS op deze website.


Agenda Algemene Ledenvergadering


Bijlagen

Financieel jaaroverzicht 2022

Toelichting inkomsten en uitgaven 2022

Notulen vorige vergadering

Kascontrole