Je bent hier: Welkom  ›  Nieuws  ›  Houd de wijk veilig, maak melding!

Stelling

Een fietstunnel zou een enorme verbetering zijn voor de verkeersveiligheid rondom de kruising Haardijk / Scholtensdijk / Hessenweg.
  • JA
  • NEE

Houd de wijk veilig, maak melding!

Ziet u iets in uw wijk waarvan u denkt dat het niet door de beugel kan? Hieronder alle informatie die u nodig heeft als het gaat om aangifte of melding doen bij de politie.

Waarom aangifte doen?

Op basis van meldingen en aangiftes wordt beleid bij de politie gemaakt. Een melding is iets anders dan een aangifte. Bij meldingen wordt wel een probleem zichtbaar bij de politie, maar krijgt het geen strafrechtelijk vervolg. Hierbij kunt u denken aan een overlast probleem op een bepaalde locatie.

Bij aangiften wordt ook een probleem zichtbaar maar krijgen de incidenten een strafrechtelijk vervolg. Voorbeeld hiervan is meerdere aangiften van diefstal fiets in een bepaalde straat. Door de vele aangiften worden locaties duidelijk waarbij de politie dan extra inzet dient te doen, in dit geval diefstal fiets.

Op welke manieren kan ik aangifte doen bij de politie en wat doen ze ermee?

U kunt persoonlijk, via internet of telefonisch aangifte doen bij de politie. U kunt altijd persoonlijk aangifte doen of melding maken van een feit waarvan u denkt dat het strafbaar is. U kunt de aangifte doen bij het politiebureau van de plaats waar het strafbare feit heeft plaatsgevonden, maar u kunt ook aangifte doen bij andere politiebureaus. Op basis van de gedane meldingen dan/wel aangiftes wordt politiebeleid gemaakt, danwel inzet van politie personeel ingezet.

Anoniem aangifte doen

In principe kunt u niet anoniem aangifte doen. Alleen in uitzonderlijke, bedreigende situaties is het mogelijk anoniem aangifte te doen bij de politie. U kunt wel altijd anoniem melding maken van misdrijven. Dit kan bij M., de meldlijn van Meld Misdaad anoniem via telefoon nummer  0800-7000.

Via internet aangifte doen

Via de website politie.nl kunt u elektronisch aangifte doen. Dit kunt u alleen doen bij kleine misdrijven waarbij het niet waarschijnlijk is dat de dader kan worden opgespoord, maar waarbij wel een proces-verbaal nodig is. U kunt bijvoorbeeld internetaangifte doen van:

  • diefstal uit de eigen auto;
  • diefstal van een (brom)fiets;
  • vernieling van openbaar vervoer/een openbaar gebouw;
  • vernieling van een auto of een goed;
  • winkeldiefstal.

Toezicht en Handhaving Vechtdal (THV)

In de gemeente Hardenberg kunt u Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) tegenkomen. Deze ambtenaren zijn onderdeel van Toezicht en Handhaving Vechtdal (THV).  Zij werken samen met de politie en zetten zich iedere dag in voor meer veiligheid en leefbaarheid. Ieder vanuit zijn of haar eigen taken en verantwoordelijkheden.

Een BOA is geen politieagent, maar heeft wel officiële bevoegdheden. Een BOA is hiervoor opgeleid en daarna benoemd en beëdigd door de Minister van Veiligheid en Justitie.

De BOA’s hebben onder andere de bevoegdheid om bekeuringen uit te schrijven voor overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).  Het gaat vooral om het bestrijden van de zogenaamde kleine ergernissen in de openbare ruimte en openbare orde, zoals vernielingen, verkeerd aanbieden van huisafval, aantreffen van zwerfafval, foutgeparkeerde auto’s, hondenoverlast en vandalisme. Voor zaken aangaande het rijdend verkeer zijn BOA’s veelal niet bevoegd.