Je bent hier: Welkom  ›  Nieuws  ›  Ongelijkvloerse kruising (fietstunnel) voor fietsers en voetgangers bij het kruispunt Haardijk/Scholtensdijk en snelle fietsroute.

Stelling

Een fietstunnel zou een enorme verbetering zijn voor de verkeersveiligheid rondom de kruising Haardijk / Scholtensdijk / Hessenweg.
  • JA
  • NEE

Ongelijkvloerse kruising (fietstunnel) voor fietsers en voetgangers bij het kruispunt Haardijk/Scholtensdijk en snelle fietsroute.

Voor een snelle fietsverbinding tussen Zwolle en Hardenberg zijn er voorbereidingen gestart voor het tracé tussen de Boshoek en het centrum. Om de Haardijk veilig over te kunnen oversteken wordt er een fietstunnel aangelegd, die uitkomt op de Hessenweg/De Brink (Weidehuisstraat–Rustenbergherstraat). Plannen voor de fietstunnel en aanpassingen aan de kruising Haardijk/Scholtensdijk zijn uitgebreid aan de orde gekomen op de ALV (23 juni ‘22) in een presentatie van de gemeente.

De planning loopt achter op het schema, omdat het niet eenvoudig is om uit alle opties een juiste keuze te maken. Naast afwikkeling van het fiets- en voetgangersverkeer dat langs de Hof van Otten/Heemserhoek naar de kruising bij Welink komt, wordt er ook gekeken naar mogelijkheden om dit verkeer al bij de Koningsspil naar de noordzijde van de Haardijk te geleiden. Vanaf daar zou men via de Marslanden naar het centrum kunnen (Heemsermarspark en Amaliafietsbrug) of achter het Shellstation via de Wielewaalstraat/Merelstraat naar de Hessenweg/De Brink. Dit is nog van veel factoren afhankelijk.

Op 24 oktober ’22 was er een derde inloopbijeenkomst met meer gerichte informatie. Bezoekers en belangstellenden werd verzocht voorafgaand het filmpje (en de informatie) te bekijken op www.hardenberg.nl/fietsrouteheemse. In het filmpje is te zien dat de tunnel is gepland van de Weidehuisstraat naar de Rustenbergherstraat. De fietsstructuur op de Scholtensdijk wordt daarom verbeterd en de Weidehuisstraat moet worden afgebogen naar de tunnel.

Bij de stoplichten Welink-Twenteweg komt een oversteekverbod voor fietsers en voetgangers. Vanaf de tunnel wordt het fietsverkeer weer naar de Hessenweg/De Brink geleid. Om deze route veiliger te maken heeft het projectteam de aanwonenden benaderd om deel te nemen aan een klankbordgroep ‘Veilige inrichting De Brink’ om zo gezamenlijk te komen tot goede oplossingen voor een veilige (fiets)route.

De presentatie in maart ‘23 gaf een goed overzicht van de verkeersintensiteit bij de verschillende mogelijkheden tot (her)inrichting van de Hessenweg/De Brink als belangrijke schakel in het fietsnetwerk. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke ‘oplossingsrichtingen’ en de effecten van die oplossingen. Tegen de zomervakantie neemt het college een besluit hierover. Ook de klankgroep wordt hiervan op de hoogte gebracht. In september ’23 is het voorlopig ontwerp van de fietsroute klaar. Deze werd getoond op 2 inloopmomenten aan weerszijden van de tunnel. PB Heemse heeft weer contact met Onno Alkema over de laatste ontwikkelingen en heeft gevraagd