Je bent hier: Welkom  ›  Nieuws  ›  Aanpak onveilige situaties door skatebaan Norden-Hazenbos

Stelling

Een fietstunnel zou een enorme verbetering zijn voor de verkeersveiligheid rondom de kruising Haardijk / Scholtensdijk / Hessenweg.
  • JA
  • NEE

Aanpak onveilige situaties door skatebaan Norden-Hazenbos

Sinds het plaatsen van de skatebaan zijn er vervelende ontwikkelingen gemeld door Annelies Overweg, directeur van de Vlinder: “Helaas hebben we te maken met een behoorlijke toename van hangjeugd en onveilige, bedreigende situaties voor de jongere jeugd die er speelt. Deze situaties doen zich voor na schooltijd en op de woensdagmiddagen.” Gerko Brink, wijkagent is op de hoogte gebracht. 

PB Heemse nodigde Gerko en Annelies om deze ontwikkelingen te bespreken tijdens de vergadering van 1 mei. Een vervolgoverleg met de school, politie en jongerenwerker Kelly van Ginkel van De Stuw vond plaats op 16 mei. Kelly vertelde dat er sinds januari een duidelijke toename is van klachten rond het Blokkenplein en dat de groep jongeren al bekend is bij de jongerenwerkers van De Stuw. 

Kelly zette een plan van aanpak op papier, waarbij de nadruk ligt op samenwerking tussen De Stuw en De Vlinder. In een mail van 14 juni meldde ze dat de overlast ook is besproken in een Re-Act overleg (tussen gemeente, politie, handhaving, Samen Doen, leerplicht en jongerenwerk). Ze ziet kansen voor het opzetten van mogelijke projecten. Op een volgend overleg op 20 juni worden de plannen besproken en worden ook Irene Bijker, jeugdagent en Joyce Slot, procesregisseur gemeente Hardenberg uitgenodigd. Tijdens dit overleg zijn verschillende plannen besproken over de aanpak tegen de overlast en hoe de betrokkenheid van de jongeren met de buurt en het plein kan worden vergroot.

Een van de ideeën was om onder begeleiding van een graffiti-artiest samen met de jongeren en buurtbewoners de muur van de sporthal grenzend aan het Blokkenplein en tegelijkertijd de skatebaan te pimpen. De gemeente ging akkoord en heeft financiën toegezegd uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. Een eerste graffiti-verfsessie heeft inmiddels plaatsgevonden op 8 september. Een vervolgoverleg met alle betrokkenen stond gepland op 31 oktober. Hier werd besproken of de geplande maatregelen en acties effect hebben (gehad).