Je bent hier: Welkom  ›  Nieuws  ›  Dodenherdenking Heemse

Stelling

No poll available

De provincie Overijssel organiseert op woensdag 23 maart 2022 om 19:30 uur in Zaal Mulder in Hardenberg een informatiebijeenkomst over de geluidshinder rondom de N34.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen omwonende en andere belangstellenden informatie krijgen over de Wet geluidshinder, de geluidsproductie van de N34 en de diverse onderzoeken die de provincie in de afgelopen jaren heeft gedaan.

De aansluitingen op de N34 zijn aangepast, de veiligheid is verbeterd en de snelheid (gedeeltelijk) verhoogd van 80 naar 100 km/h. Op het gehele traject is conform het bestemmingsplan en de geluidsberekeningen geluidsreducerend asfalt toegepast. Na afronding van het project zijn door verschillende omwonenden klachten geuit over geluidsoverlast. De provincie heeft op basis van deze klachten diverse nadere onderzoeken uitgevoerd en gesprekken gevoerd met omwonenden.

Vanuit verschillende omwonenden zijn aanhoudende klachten over het verkeersgeluid van de N34. Recentelijk is door omwonenden een petitie aangeboden aan wethouder Te Rietstap. Deze petitie is in ontvangst genomen en doorgestuurd naar de provincie met het verzoek om dit serieus op te pakken. Op basis van de klachten en het verzoek van de gemeente organiseert de provincie dan ook een informatieavond over de geluidsgevolgen van de N34.

Tijdens deze avond zal de geluidsexpert van de provincie een toelichting geven op de Wet geluidhinder en de gevolgen hiervan voor de N34. Ook zal hij een toelichting geven op de uitgevoerde onderzoeken en uiteraard ingaan op de vragen die er bij u leven.

Wilt u deze avond bijwonen dan verzoekt de organisatie u om u vooraf aan te melden. Het aanmelden kunt u het eenvoudigst doen via een mail aan geluidN34@hardenberg.nl. Hierin hoeft u alleen uw naam, adres en het aantal bezoekers door te geven.

Zie je een gevaarlijke situatie of zie je iemand die iets vernielt? Meld dit dan.

 • Zie je gevaarlijke of overlastsituaties in de openbare ruimte? Bel dan het Meldpunt van de gemeente Hardenberg: 14 0523. Tijdens de jaarwisseling beslist de dienstdoende piketcoördinator over de inzet.
 • Bij spoed, bijvoorbeeld als je getuige of slachtoffer bent van een misdaad of ongeluk, bel je 112.
 • Heeft het geen haast, maar heb je wel politie nodig? Bel dan 0900-8844.
 • Wil je anoniem blijven omdat je bijvoorbeeld bang bent voor vervelend reacties? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Voortgang Project Rheezermaten
De voortgang van het project de Rheezermaten verloopt goed en ligt ruim op schema. De eerste meanders zijn gegraven en in gebruik genomen. Aangezien het nu hoogwaterseizoen is, worden de andere meanders in april 2021 gegraven. Op dit moment worden er zaken opgepakt die kunnen. Het fietspad bijvoorbeeld is naar voren getrokken wat betreft uitvoering en is nu voor 2/3 klaar. Binnen nu en twee weken wordt het laatste gedeelte fietspad aangepakt, zodat dit ook klaar is in het voorjaar. De eldbrakenweg, gedeelte wat resteert, wordt een onderhouds- fietspad van beton 3.00
meter breed. Het trilveengebied ( Noordelijke deel van Sectie B) wordt na de zomer opgepakt aangezien dan hier het grondwaterpeil op zijn laagst is. De buurtbewoners nabij aan Sectie B hebben bezwaar aangetekend ten aanzien van het laarzenpad en een gedeelte bos wat gepland staat op
gekapt te worden. Deze zaak wordt binnenkort voorgelegd aan de Raad van State en de verwachting is dat binnen een aantal weken hier uitspraak over wordt gedaan. Hierbij nog een link naar een filmpje van het Project Rheezermaten op YouTube:

Fasering Zo het nu lijkt wordt de planning ruim gehaald:

De gemeente Hardenberg onderzoekt op dit moment de verkeerskundige situatie van de Haardijk. De aanleiding is dat er op de Haardijk veel te doen is rondom verkeer, veiligheid en inrichting van het gebied.
Het doel is om duurzame verkeerskundige oplossingen te vinden die op de korte en middellange termijn zorgen voor een goede doorstroming en verkeersafwikkeling, een veilige inrichting voor alle verkeersdeelnemers en versterking van groene kwaliteit en het bevorderen van biodiversiteit.
Het beschouwde gebied is de Haardijk vanaf rotonde Koningsspil tot en met kruispunt Europaweg, incl. het gedeelte Koningsspil wat de toerit is voor de N34. In februari 2020 is er een eerste bijeenkomst geweest met de direct betrokkenen:

 • Plaatselijk Belang Heemse
 • Plaatselijk Belang Collendoorn
 • Plaatselijk Belang Marslanden
 • Plaatselijke Belang Heemserveen/Rheezerveen
 • Bedrijven
 • Gemeente Hardenberg
 • Arcadis (externe adviseurs van de gemeente Hardenvberg)
  Iedereen was in de gelegenheid verbeterpunten aan te dragen.
  Plaatselijk Belang Heemse heeft vooral de nadruk gelegd op de onveilige verkeerssituatie rondom de kruising van de Haarweg en de Hessenweg. Vooral voor fietsers is het onoverzichtelijk. Logische fietsroutes naar het centrum ontbreken of zijn versnipperd. Fietskruisingen zijn weliswaar via verkeersregelinstallaties geregeld, wat de doorstroming voor fietsers maar ook gemotoriseerd verkeer belemmert.
  De visie van Plaatselijk Belang Heemse is dat De Brink als fietsstraat ingericht zou moeten worden en als onderdeel van de te plannen snelle fietsverbinding vanaf Zwolle/Ommen naar het centrum (via de Hessenweg) moeten gaan dienen. Veel fietsende vakantiegangers komen via de Scholtensdijk vanaf de campings in Rheeze/Diffelen naar het centrum. Een ongelijkvloerse kruising voor fietsers zou een enorme verbetering betekenen.
  Op 10 december 2020 is er een vervolgbijeenkomst (videovergadering) geweest. Tijdens deze bijeenkomst heeft de gemeente de conclusies van het onderzoek met ons gedeeld en oplossingen voorgesteld. Zie voor details de bijgevoegde powerpoint presentatie.
  Als Plaatselijk Belang Heemse zijn we vooral blij dat de gemeente nu serieus aan het werk gaat met de realisatie van een ongelijkvloerse kruising voor fietsers die vanaf de Hessenweg de Haardijk willen
  oversteken. Inmiddels heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd en er loopt een subsidieaanvraag bij de provincie. De gemeente verwacht dat de uitvoering kan plaatsvinden in de periode 2021-2023.

Klik hier voor de volledige presentatie

Webinar ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’
Tijdens deze coronawinter zijn wij allen wat meer aan huis gekluisterd. Daardoor ervaren we nog meer hoe belangrijk wooncomfort is met stookkosten die niet de pan uit rijzen. Een duurzame woning is behaaglijk en energiezuinig. Maar hoe bereik je dat slim en betaalbaar? Dat hoort en ziet u tijdens het webinar ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’. In slechts 1 uur tijd bent u op de hoogte van de bespaarmogelijkheden en de nieuwe subsidies. Ook krijgt u als woningeigenaar informatie over vier aantrekkelijke energieacties in de gemeente Hardenberg: De collectieve inkoop energiebesparende maatregelen, de waardebon energiebesparingsproducten van 70 euro , de gratis SlimWonen App en de gratis Energie Check-Up van uw woning. Het webinar is te bekijken op 25 februari van 19.00 tot 20.00 uur. Meld u aan via: www.duurzaambouwloket.nl/webinar

Plaatselijk Belang Heemse is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de geplande snelle fietsverbinding vanaf Zwolle via Ommen richting het centrum van Hardenberg. De Hessenweg en de Brink zullen onderdeel gaan worden van deze fietsroute en naar alle waarschijnlijkheid worden ingericht als fietsstraat (auto te gast). Al in augustus 2019 hebben we daarvoor een al omvattende visie geschreven. Het vervolg op deze visie van april 2022 staat nu ook op onze website.

Heeft u hier zelf op of aanmerkingen over dan horen wij dit graag!

Zie onderstaande links voor het volledige documenten:

Vervolg visie PB – Fietsroute

Visie PB-Fietsstraat de Brink

Beste wijkbewoners van Heemse,

Onderstaand een dringend advies van onze wijkagent Gerko Brink;

Het zal u en jullie niet zijn ontgaan maar de afgelopen periode is er meerdere keren ingebroken in Hardenberg en ook in de wijk HeemseZorg dat ramen en deuren gesloten zijn en laat de verlichting aan! Iedere woninginbraak is er één te veel! Daarom vraag ik uw hulp: U kent uw wijk het beste. Ziet u iets opvallends bij u in de buurt? Twijfel dan geen seconde en bel direct 112. Probeer zoveel mogelijk informatie te noteren zoals een kenteken van een auto en/of het signalement van de verdachte persoon. Op die manier kunt u ons meehelpen om de veiligheid in alle wijken van Heemse te vergroten. Voor meer preventietips kijk op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Ziet u iets in uw wijk waarvan u denkt dat het niet door de beugel kan? Hieronder alle informatie die u nodig heeft als het gaat om aangifte of melding doen bij de politie.

 

Waarom aangifte doen?

Op basis van meldingen en aangiftes wordt beleid bij de politie gemaakt. Een melding is iets anders dan een aangifte. Bij meldingen wordt wel een probleem zichtbaar bij de politie, maar krijgt het geen strafrechtelijk vervolg. Hierbij kunt u denken aan een overlast probleem op een bepaalde locatie.

Lees verder…

Is de verlichting van een straatlantaarn stuk? U kunt dit zelf melden bij de beheerder van de lichtmasten. Dit kan telefonisch, 140523 of via de buitenbeter app