Je bent hier: Welkom  ›  Nieuws  ›  Nationale dodenherdenking bij het Frits de Zwerver-monument

Stelling

Een fietstunnel zou een enorme verbetering zijn voor de verkeersveiligheid rondom de kruising Haardijk / Scholtensdijk / Hessenweg.
  • JA
  • NEE

In Heemse wordt op donderdagmiddag 11 april a.s. bij het Frits de Zwervermonument traditiegetrouw stilgestaan bij de bevrijding van Heemse. Kinderen van groep 7 van de basisscholen GBS Doekesschool en KC De Vlinder houden, in samenwerking met Plaatselijk Belang Heemse, een korte herdenking die om 14.00 uur begint.

Lees verder…

De gemeente Hardenberg wil samen met Vechtdal Wonen in gesprek met de oudere inwoners om te horen hoe zij denken over hun woonsituatie en over zelfstandig blijven wonen. Wie mee wil praten, kan zich tot 21 maart opgeven voor één van beide gesprekken.

Lees verder…

Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat jongeren in Hardenberg kunnen blijven wonen, gaat de gemeente Hardenberg samen met Vechtdal Wonen in gesprek met jongeren. Wil je meepraten over je woonwensen en zoektocht naar een woning? Geef je op!

Lees verder…

Stichting Nationale Boomfeestdag gaat vanaf dit jaar samen met Staatsbosbeheer een nieuwe Geboortebos realiseren in de gemeente Hardenberg. Locatie zal zijn in Rheezerveen. In het Geboortebos kunnen (groot-)ouders een boom planten voor hun baby of kind tot en met 12 jaar. Vanuit andere Geboortebossen die op diverse plekken in Nederland worden aangeplant met (groot-)ouders krijgt de stichting ontzettend positieve reacties. Meer informatie is te vinden op: Boomfeestdag – Plant een geboorteboom – Stichting Nationale Boomfeestdag

Merk je het ook in je portemonnee? Veel kosten stijgen. Denk aan de energiekosten of de kosten voor boodschappen. Misschien kom je hierdoor in de problemen en heb je geldzorgen. Geldproblemen zorgen vaak voor stress. Dit kan ervoor zorgen dat je het overzicht aan mogelijkheden kwijtraakt of deze niet goed begrijpt. Daarom heeft gemeente Hardenberg het Budgetloket. Hier kun je terecht met al je vragen over geld.

Lees verder…

Hoe zamelen we in de gemeente Hardenberg meer waardevolle grondstoffen in. En wat doen we met het afval wat nog overblijft? Daarvoor maakt de gemeente een nieuw grondstoffenplan. Inwoners kunnen meedenken en meedoen.

Op het online participatieplatform www.samenhardenberg.nl/grondstoffenplan kun je vanaf nu ideeën indienen. De ideeën kunnen gaan over hoe we meer grondstoffen inzamelen en minder afval overhouden. Haalbare, betaalbare en uitvoerbare ideeën krijgen mogelijk een plek in het nieuwe grondstoffenplan. De eerste ideeën staan inmiddels op het platform. Het is ook mogelijk om ideeën te liken en er op te reageren.

Lees verder…

Sinds het plaatsen van de skatebaan zijn er vervelende ontwikkelingen gemeld door Annelies Overweg, directeur van de Vlinder: “Helaas hebben we te maken met een behoorlijke toename van hangjeugd en onveilige, bedreigende situaties voor de jongere jeugd die er speelt. Deze situaties doen zich voor na schooltijd en op de woensdagmiddagen.” Gerko Brink, wijkagent is op de hoogte gebracht. 

Lees verder…

Voor een snelle fietsverbinding tussen Zwolle en Hardenberg zijn er voorbereidingen gestart voor het tracé tussen de Boshoek en het centrum. Om de Haardijk veilig over te kunnen oversteken wordt er een fietstunnel aangelegd, die uitkomt op de Hessenweg/De Brink (Weidehuisstraat–Rustenbergherstraat). Plannen voor de fietstunnel en aanpassingen aan de kruising Haardijk/Scholtensdijk zijn uitgebreid aan de orde gekomen op de ALV (23 juni ‘22) in een presentatie van de gemeente.

Lees verder…

Burgemeester Offinga ontving in februari 2022 een verzoek van de achtjarige Noam Woertink. Noam wilde weten of er in Heemse een kleine skatebaan geplaatst kon worden. Zijn verzoek werd breed ondersteund door de buurt. In de wijk Norden-Hazebos wonen veel gezinnen met kinderen, maar veel speelgelegenheden voor kinderen zijn er niet.

Lees verder…

Plaatselijk Belang Heemse houdt op woensdag 6 december 2023 haar algemene ledenvergadering. De avond staat onder andere in het teken van de voortgang rondom de plannen voor een fietstunnel onder de Haardijk. Projectleiders Onno Alkema en Christian de Ruiter van de gemeente Hardenberg geven een presentatie over de status van de geplande tunnel.

Lees verder…

De domineeseik op het oude kerkhof naast de Witte- of Lambertuskerk in Heemse is genomineerd. De indrukwekkende boom dingt mee naar de titel Boom van het Jaar 2023.

De Boom van het Jaar is een verkiezing die ervoor zorgt dat de verhalen achter Nederlandse bomen meer bekendheid krijgen. Door de plek waar ze staan, zijn bomen stille getuigen van menselijke emoties en allerlei bijzondere verhalen.

Lees verder…

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de Rheezermaten. Een projectgebied langs de Vecht, tussen Heemse (Norden-Hazenbos) en Rheeze. De natuur in dit gebied is mooi, naar kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat fietsers en wandelaars de huisregels van het gebied volgen.

Het gaat om De Oude en Nieuwe Rheezermaten, De Heemser Hooilanden, rivierduin De Hui en verschillende oude en nieuwe meanders van de Vecht. Deze omgeving is nu zo ingericht dat het water daar langer wordt vastgehouden. Zo is de loop van de Vecht is veranderd. Ook is het fietspad verhoogd. Hierdoor wordt het water van de Vecht bij hoog water gescheiden van de Oude Rheezermaten. Daardoor hebben verschillende kwetsbare planten meer kans om te overleven. Grazers zorgen dat het gras een de planten in het gebied kort blijven. De fietsverbinding tussen het Vechtpark en Rheeze is verbeterd. Ook zijn er twee nieuwe wandelpaden aangelegd.

Lees verder…

Plaatselijk Belang Heemse is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de geplande snelle fietsverbinding vanaf Zwolle via Ommen richting het centrum van Hardenberg. De Hessenweg en de Brink zullen onderdeel gaan worden van deze fietsroute en naar alle waarschijnlijkheid worden ingericht als fietsstraat (auto te gast). Al in augustus 2019 hebben we daarvoor een al omvattende visie geschreven. Het vervolg op deze visie van april 2022 staat nu ook op onze website.

Heeft u hier zelf op of aanmerkingen over dan horen wij dit graag!

Zie onderstaande links voor het volledige documenten:

Vervolg visie PB – Fietsroute

Visie PB-Fietsstraat de Brink

Zie je een gevaarlijke situatie of zie je iemand die iets vernielt? Meld dit dan.

  • Zie je gevaarlijke of overlastsituaties in de openbare ruimte? Bel dan het Meldpunt van de gemeente Hardenberg: 14 0523. Tijdens de jaarwisseling beslist de dienstdoende piketcoördinator over de inzet.
  • Bij spoed, bijvoorbeeld als je getuige of slachtoffer bent van een misdaad of ongeluk, bel je 112.
  • Heeft het geen haast, maar heb je wel politie nodig? Bel dan 0900-8844.
  • Wil je anoniem blijven omdat je bijvoorbeeld bang bent voor vervelend reacties? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Webinar ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’
Tijdens deze coronawinter zijn wij allen wat meer aan huis gekluisterd. Daardoor ervaren we nog meer hoe belangrijk wooncomfort is met stookkosten die niet de pan uit rijzen. Een duurzame woning is behaaglijk en energiezuinig. Maar hoe bereik je dat slim en betaalbaar? Dat hoort en ziet u tijdens het webinar ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’. In slechts 1 uur tijd bent u op de hoogte van de bespaarmogelijkheden en de nieuwe subsidies. Ook krijgt u als woningeigenaar informatie over vier aantrekkelijke energieacties in de gemeente Hardenberg: De collectieve inkoop energiebesparende maatregelen, de waardebon energiebesparingsproducten van 70 euro , de gratis SlimWonen App en de gratis Energie Check-Up van uw woning. Het webinar is te bekijken op 25 februari van 19.00 tot 20.00 uur. Meld u aan via: www.duurzaambouwloket.nl/webinar

Beste wijkbewoners van Heemse,

Onderstaand een dringend advies van onze wijkagent Gerko Brink;

Het zal u en jullie niet zijn ontgaan maar de afgelopen periode is er meerdere keren ingebroken in Hardenberg en ook in de wijk HeemseZorg dat ramen en deuren gesloten zijn en laat de verlichting aan! Iedere woninginbraak is er één te veel! Daarom vraag ik uw hulp: U kent uw wijk het beste. Ziet u iets opvallends bij u in de buurt? Twijfel dan geen seconde en bel direct 112. Probeer zoveel mogelijk informatie te noteren zoals een kenteken van een auto en/of het signalement van de verdachte persoon. Op die manier kunt u ons meehelpen om de veiligheid in alle wijken van Heemse te vergroten. Voor meer preventietips kijk op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

‘Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw eigen buurt er dan uit?’ Die vraag stelt de gemeente Hardenberg aan alle inwoners. Zij kunnen tijdens een viertal bijeenkomsten aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun eigen buurt, dorp/kern of de gemeente Hardenberg. Online bouwen aan de eigen buurt kan ook via www.bouwjeeigenbuurt.nl. Tijdens de bijeenkomsten of online bouwen inwoners op een (digitale) bouwtekening hun ideale woon- en leefomgeving. De gemeente Hardenberg gaat samen met inwoners en de gemeenteraad bekijken wat er met alle informatie gaat gebeuren. Mogelijk kunnen inwoners en de gemeente al snel met wensen en ideeën aan de slag. De gemeente gebruikt de informatie ook voor de Omgevingsvisie voor 2030 die de gemeente samen met inwoners wil maken.

Ziet u iets in uw wijk waarvan u denkt dat het niet door de beugel kan? Hieronder alle informatie die u nodig heeft als het gaat om aangifte of melding doen bij de politie.

Waarom aangifte doen?

Op basis van meldingen en aangiftes wordt beleid bij de politie gemaakt. Een melding is iets anders dan een aangifte. Bij meldingen wordt wel een probleem zichtbaar bij de politie, maar krijgt het geen strafrechtelijk vervolg. Hierbij kunt u denken aan een overlast probleem op een bepaalde locatie.

Lees verder…

Is de verlichting van een straatlantaarn stuk? U kunt dit zelf melden bij de beheerder van de lichtmasten. Dit kan telefonisch, 140523 of via de buitenbeter app