Je bent hier: Welkom  ›  Nieuws  ›  Workshop Het Nieuwe Fietsen

Stelling

No poll available

Veilig en gezond op weg met ‘Het Nieuwe Fietsen’ in de gemeente Hardenberg

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert voor 60-plussers van de gemeente Hardenberg de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’. Ook de ervaren fietser merkt weleens dat het fietsen anders is geworden. Het fietsen met de e-bike gaat sneller en het verkeer wordt drukker en ingewikkelder. Centraal staat hoe de deelnemers ervoor kunnen zorgen dat zij zich veilig voelen op de fiets en nog heel lang kunnen blijven fietsen. In de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ delen deelnemers ervaringen met elkaar en geeft de adviseur van VVN gerichte tips en adviezen om zo lang mogelijk te kunnen genieten van het fietsen.

`Het Nieuwe Fietsen` is heel anders dan een traditionele fietscursus. Het is geen verkeersles of fietscursus. Het gaat vooral om het delen van elkaars ervaringen en het bespreken van tips over de eigen veiligheid en hoe deelnemers daar zelf iets aan kunnen doen. Aan de hand van feiten, informatieve filmpjes, foto’s en stellingen komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals:

 • Hoe ga ik om met anderen op het fietspad?
 • Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad?
 • Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om goed te fietsen?
 • Wat moet ik weten van de fiets of een e-bike?

Deelname is gratis. De workshop wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Ommen en vindt plaats op

woensdag 27 oktober 2021 van 09.30 tot 12.00 uur in Kerkelijk Centrum De Schakel. Lage Doelen 5, 7772 BL  Hardenberg

Aanmelden
Inwoners uit de gemeente Hardenberg die geïnteresseerd zijn in de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ kunnen zich aanmelden via www.vvn.nl/opfriscursussen of door een e-mail te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Het Nieuwe Fietsen Hardenberg.

Vermeld in de e-mail je naam, geboortejaar en telefoonnummer. Neem gerust je buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee, mits vooraf aangemeld.


Voortgang Project Rheezermaten
De voortgang van het project de Rheezermaten verloopt goed en ligt ruim op schema. De eerste meanders zijn gegraven en in gebruik genomen. Aangezien het nu hoogwaterseizoen is, worden de andere meanders in april 2021 gegraven. Op dit moment worden er zaken opgepakt die kunnen. Het fietspad bijvoorbeeld is naar voren getrokken wat betreft uitvoering en is nu voor 2/3 klaar. Binnen nu en twee weken wordt het laatste gedeelte fietspad aangepakt, zodat dit ook klaar is in het voorjaar. De eldbrakenweg, gedeelte wat resteert, wordt een onderhouds- fietspad van beton 3.00
meter breed. Het trilveengebied ( Noordelijke deel van Sectie B) wordt na de zomer opgepakt aangezien dan hier het grondwaterpeil op zijn laagst is. De buurtbewoners nabij aan Sectie B hebben bezwaar aangetekend ten aanzien van het laarzenpad en een gedeelte bos wat gepland staat op
gekapt te worden. Deze zaak wordt binnenkort voorgelegd aan de Raad van State en de verwachting is dat binnen een aantal weken hier uitspraak over wordt gedaan. Hierbij nog een link naar een filmpje van het Project Rheezermaten op YouTube:

Fasering Zo het nu lijkt wordt de planning ruim gehaald:

De gemeente Hardenberg onderzoekt op dit moment de verkeerskundige situatie van de Haardijk. De aanleiding is dat er op de Haardijk veel te doen is rondom verkeer, veiligheid en inrichting van het gebied.
Het doel is om duurzame verkeerskundige oplossingen te vinden die op de korte en middellange termijn zorgen voor een goede doorstroming en verkeersafwikkeling, een veilige inrichting voor alle verkeersdeelnemers en versterking van groene kwaliteit en het bevorderen van biodiversiteit.
Het beschouwde gebied is de Haardijk vanaf rotonde Koningsspil tot en met kruispunt Europaweg, incl. het gedeelte Koningsspil wat de toerit is voor de N34. In februari 2020 is er een eerste bijeenkomst geweest met de direct betrokkenen:

 • Plaatselijk Belang Heemse
 • Plaatselijk Belang Collendoorn
 • Plaatselijk Belang Marslanden
 • Plaatselijke Belang Heemserveen/Rheezerveen
 • Bedrijven
 • Gemeente Hardenberg
 • Arcadis (externe adviseurs van de gemeente Hardenvberg)
  Iedereen was in de gelegenheid verbeterpunten aan te dragen.
  Plaatselijk Belang Heemse heeft vooral de nadruk gelegd op de onveilige verkeerssituatie rondom de kruising van de Haarweg en de Hessenweg. Vooral voor fietsers is het onoverzichtelijk. Logische fietsroutes naar het centrum ontbreken of zijn versnipperd. Fietskruisingen zijn weliswaar via verkeersregelinstallaties geregeld, wat de doorstroming voor fietsers maar ook gemotoriseerd verkeer belemmert.
  De visie van Plaatselijk Belang Heemse is dat De Brink als fietsstraat ingericht zou moeten worden en als onderdeel van de te plannen snelle fietsverbinding vanaf Zwolle/Ommen naar het centrum (via de Hessenweg) moeten gaan dienen. Veel fietsende vakantiegangers komen via de Scholtensdijk vanaf de campings in Rheeze/Diffelen naar het centrum. Een ongelijkvloerse kruising voor fietsers zou een enorme verbetering betekenen.
  Op 10 december 2020 is er een vervolgbijeenkomst (videovergadering) geweest. Tijdens deze bijeenkomst heeft de gemeente de conclusies van het onderzoek met ons gedeeld en oplossingen voorgesteld. Zie voor details de bijgevoegde powerpoint presentatie.
  Als Plaatselijk Belang Heemse zijn we vooral blij dat de gemeente nu serieus aan het werk gaat met de realisatie van een ongelijkvloerse kruising voor fietsers die vanaf de Hessenweg de Haardijk willen
  oversteken. Inmiddels heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd en er loopt een subsidieaanvraag bij de provincie. De gemeente verwacht dat de uitvoering kan plaatsvinden in de periode 2021-2023.

Klik hier voor de volledige presentatie

Webinar ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’
Tijdens deze coronawinter zijn wij allen wat meer aan huis gekluisterd. Daardoor ervaren we nog meer hoe belangrijk wooncomfort is met stookkosten die niet de pan uit rijzen. Een duurzame woning is behaaglijk en energiezuinig. Maar hoe bereik je dat slim en betaalbaar? Dat hoort en ziet u tijdens het webinar ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’. In slechts 1 uur tijd bent u op de hoogte van de bespaarmogelijkheden en de nieuwe subsidies. Ook krijgt u als woningeigenaar informatie over vier aantrekkelijke energieacties in de gemeente Hardenberg: De collectieve inkoop energiebesparende maatregelen, de waardebon energiebesparingsproducten van 70 euro , de gratis SlimWonen App en de gratis Energie Check-Up van uw woning. Het webinar is te bekijken op 25 februari van 19.00 tot 20.00 uur. Meld u aan via: www.duurzaambouwloket.nl/webinar

Wij als Plaatselijk belang kregen diverse malen te maken met de route langs de brink aansluitend naar het centrum. Dit heeft betrekking op thema’s als de snelle doorgaande fietsroute van Ommen richting Gramsbergen als de naar school gaande fietsers. Verder zoeken wij een oplossing voor de gevaarlijke kruising van de Rabobank en wat momenteel ook weer speelt is het openen van de gedempte haven.

Heeft u hier zelf op of aanmerkingen over dan horen wij dit graag!

Zie onderstaande link voor het volledige document
Visie PB-Fietsstraat de Brink

Beste wijkbewoners van Heemse,

Onderstaand een dringend advies van onze wijkagent Frank Scheper;

Het zal u en jullie niet zijn ontgaan maar de afgelopen periode is er meerdere keren ingebroken in Hardenberg en ook in de wijk HeemseZorg dat ramen en deuren gesloten zijn en laat de verlichting aan! Iedere woninginbraak is er één te veel! Daarom vraag ik uw hulp: U kent uw wijk het beste. Ziet u iets opvallends bij u in de buurt? Twijfel dan geen seconde en bel direct 112. Probeer zoveel mogelijk informatie te noteren zoals een kenteken van een auto en/of het signalement van de verdachte persoon. Op die manier kunt u ons meehelpen om de veiligheid in alle wijken van Heemse te vergroten. Voor meer preventietips kijk op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Plaatselijk Belang Heemse is blij met de politieke aandacht die er is voor de kruising Haardijk/Hessenweg in Heemse. Het CDA in Hardenberg wil dat het college van B en W nadenkt hoe deze onoverzichtelijke verkeerssituatie verbeterd kan worden. De belangenvereniging deelt die mening en hoopt dat dit punt binnenkort op de agenda van de gemeenteraad komt.

PB Heemse heeft de gemeente al meerdere malen aan de jas getrokken over de kruising, die volgens de PB-voorzitter Henk Bosch verwarrend en onoverzichtelijk is. “De kruising heeft al enige tijd onze aandacht. Begin dit jaar hebben we gesproken met een ambtenaar en onze zorgen geuit. Het heeft wel de aandacht, kregen wij van de gemeente te horen, maar het blijft bij monitoren. Dat is niet het antwoord waar we op hadden gehoopt. We hebben niet de indruk dat dit zal leiden tot aanpassingen en dat is wat we graag zouden zien.”

Lees verder…

Ziet u iets in uw wijk waarvan u denkt dat het niet door de beugel kan? Hieronder alle informatie die u nodig heeft als het gaat om aangifte of melding doen bij de politie.

 

Waarom aangifte doen?

Op basis van meldingen en aangiftes wordt beleid bij de politie gemaakt. Een melding is iets anders dan een aangifte. Bij meldingen wordt wel een probleem zichtbaar bij de politie, maar krijgt het geen strafrechtelijk vervolg. Hierbij kunt u denken aan een overlast probleem op een bepaalde locatie.

Lees verder…

Is de verlichting van een straatlantaarn stuk? U kunt dit zelf melden bij de beheerder van de lichtmasten. Dit kan telefonisch, 140523 of via de buitenbeter app